Duurzame bureaustoel

Bij BMA Ergonomics loopt duurzaamheid als een rode draad door de bedrijfsvoering. In alle fasen van de cyclus. In de ontwikkeling- en productiefase, maar ook in de gebruiks- en recyclingfase. Ons uitgangpunt is namelijk dat afval niet bestaat en dat de materialenkringloop gesloten moet zijn.  Naast een ergonomisch verantwoorde kantoorstoel kiest u bij BMA Ergonomics dus ook voor een duurzame kantoorstoel.

Cradle to cradle

'Cradle-to-cradle' is een (ontwerp) filosofie waarin we geen afval meer kennen, maar grondstoffen steeds weer opnieuw gebruiken in producten.

BMA Ergonomics heeft op 25 maart 2015 het cradle-to-cradle (bronze) certificaat behaaldOm het Cradle to Cradle certificaat te behalen werd Bma Ergonomics onderworpen aan enkele strenge criteria.

Zo werden de ergonomische kantoorstoelen gecontroleerd in de volgende categorieën: 

- Materiaalkeuze (gezondheid en veiligheid voor mens en milieu)
- Hergebruik in technische of biologische kringlopen
- Energiegebruik in het productieproces
- Sociaal beleid
- Watergebruik in het productie proces

Duurzaamheidsverslag

Hoe duurzaam is BMA Ergonomics? Hoe is duurzaamheid in de onderneming verankerd? En welke duurzaamheidsstappen worden er genomen in de waardeketen? 

In 2013 bracht BMA Ergonomics zijn eerste duurzaamheidsverslag uit volgens de richtlijnen van het GRI. Het geeft een overzicht van de activiteiten van BMA Ergonomics in het kader van duurzaamheid. 

Bij BMA Ergonomics voelen we ons verantwoordelijk voor de maatschappij, het milieu en de economie. We zijn er van overtuigd dat we daar een positieve bijdrage aan kunnen leveren. Als organisatie leggen we dan ook rekenschap af over de impact van besluiten en activiteiten op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Onze resultaten hebben we voor de tweede keer vastgelegd in de vorm van een verslag.

Wenst u meer info omtrent ons milieubeleid? Neem dan zeker eens een kijkje naar het nieuwe duurzaamheidsverslag van Bma Ergonomics! Daarin komt u onder andere te weten hoe we erin slagen om de stoel zo circulair mogelijk te maken.

*klik op de afbeelding om het duurzaamheidsverslag te bekijken!

 

Axia bureaustoelen gaan in 2020 twintig jaar mee. Stoelen een tweede leven geven is de sleutel tot succes.

Bma Ergonomics

Diensten en het
sluiten van de kringloop

Axia® Revitalisatie

Door het modulaire karakter van de stoelen, kunnen reeds aangeschafte Axia® bureaustoelen eenvoudig bij de klant zelf gerevitaliseerd worden. Hierbij krijgt de stoel een technische kwaliteitscontrole en worden eventueel  versleten onderdelen vervangen. Op basis van deze controle en vervanging geeft Bma Ergonomics weer nieuwe garantie op de bureaustoelen, en gaan deze weer jaren mee!

Axia® Smart Use

Een belangrijk onderdeel van de circulaire economie is dat het gebruik van producten centraal staat en niet het bezit. De producten zelf blijven eigendom van de leverancier, zodat hij kan toezien op het behoud van producten in de kringloop. Dit staat bekend als het pay-per-use principe. De gebruiker betaalt bij BMA Ergonomics dus niet voor de stoel maar voor zitcomfort. Dit noemen we slim gebruik ofwel Smart Use.